top of page
Niematerialna zachęta

Oprócz szkolenia pracowników za bardzo ważne uważamy wprowadzenie programu zachęt niematerialnych. Zastosowanie tego typu stymulacji zapewnia postrzeganie każdego pracownika jako części zespołu, w którym struktury hierarchiczne są wymazane. Uznanie dla każdego pracownika prawa do posiadania własnego głosu i jego roli w osiąganiu sukcesu firmy pozwala każdemu pracownikowi otworzyć się i pokazać swoje umiejętności. A dla niektórych pracowników możliwość wykazania się przyćmiewa wszystkie inne techniki motywacyjne. Zachęceni i wdzięczni pracownicy są gotowi wziąć na siebie większą odpowiedzialność w przyszłości, co przyczynia się do rozwoju i awansu pracownika w firmie. Okazuje się, że pojęcia „motywacji” i „rozwoju” są ze sobą ściślej powiązane, niż się wydaje na pierwszy rzut oka.

bottom of page